Sinds 1 september 2001 is er een nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Wij hechten veel waarden aan uw privacy en houden ons aan deze wet. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij deze gegevens ontvangen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Hoofdbedrijf

Internetabonnementen.be is eigendom van hoofdbedrijf. Hoofdbedrijf is een bedrijf dat totaaloplossingen biedt voor internetconcepten.

Hoofdbedrijf is gevestigd in Antwerpen en heeft moment een groot aantal vaste en parttime medewerk(st)ers in dienst die u en uw onderneming graag van dienst zijn.

Adres:

Algemene info
Telefoonnummer
Gaxnummer
website
KVK
BTW nummer

Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:
Verantwoordelijke: Hoofdbedrijf, gevestigd te Antwerpen, Adres
Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
Bezoeker-gebruiker: Bezoekers van onze website, die niet noodzakelijk een abonnement of “gratis aanmelder” is.
Verwerken van persoonsgegevens: Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Door middel van onze website verzamelen wij bepaalde gegevens. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoording van hoofdbedrijf. De gegevens worden gebruikt om de aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden, de bestelde pakketten te kunnen leveren, u te informeren over andere producten en diensten van hoofdbedrijf en te voldoening aan wet- en regelgeving.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Hoofdbedrijf verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behalve als het ten behoeve is van de behandeling van de aanmeldingen en aanvragen of als wet- en regelgeving ons hiertoe te verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omgeschreven doelen gebruikt.
De door u gekozen aanbieder heeft zijn eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder.

Geheimhouding

Onze medewerkers, hoofdbedrijf zelf en de personen die in opdracht van hoofdbedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- en regelgeving worden mededelingen te doen.

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen heeft hoofdbedrijf verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder de maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijzigingen, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Recht van inzage en correctie

De klant heeft altijd het recht om inzage te krijgen in zijn eigen gegevens die Hoofdbedrijf van de klant in het bezit heeft. De klant heeft het recht om deze te verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluiten schriftelijk opvragen.

Wijzigingen

Hoofdbedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen en in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Statistische informatie

Onze websites maken gebruik van Google Analystics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analystics maakt gebruikt van zogeheten ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om onze website te helpen analyseren hoe onze gebruikers de site gebruiken. De door het ‘cookie’ gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Google gebruikte deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om rapporten op te stellen over de website-activiteit en andere diensten aan te bieden die betrekking hebben op uw website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie verschaffen aan derden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echt op dat u in dit geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en doeleinden zoals hierboven beschreven.